Kết quả tìm kiếm cho: giao dịch online

Khoảng trống pháp lý trong giải quyết tranh chấp trực tuyến!
Theo khảo sát của Bộ Công thương, hiện có 30% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, với giá trị hàng hóa đạt trung bình 350 USD/người/năm. Tuy nhiên, giải quyết tranh chấp trực tuyến vẫn là chuyện rất xa đối với người dân, doanh nghiệp và ngay cả cơ quan quản lý.
Xem thêm