Kết quả tìm kiếm cho: giao dịch chứng khoán

Pháp sắp cho phép giao dịch chứng khoán thông qua blockchain!
Pháp sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu cho phép giao dịch một số mã cổ phiếu chưa được niêm yết thông qua công nghệ blockchain, cơ sở của các loại tiền ảo như bitcoin...
Xem thêm