Kết quả tìm kiếm cho: WFH

Làm cách nào để tăng tương tác khi làm việc tại nhà một cách hiệu quả nhất?!
Work from home (WFH) đang được các doanh nghiệp áp dụng ngày càng rộng rãi. Tuy nhiên, hiệu suất làm việc WFH lại thấp hơn so với làm việc tại văn phòng do việc tương tác trao đổi công việc bị hạn chế. Vậy làm cách nào để tăng tương tác khi WFH một cách hiệu quả nhất?
Xem thêm