Kết quả tìm kiếm cho: Vinamilk

Vượt qua Viettel, Vinamilk, Thế giới Di động là thương hiệu mạnh nhất Việt Nam!
Mặc dù không phải thương hiệu có giá trị nhất, nhưng Thế giới Di động là thương hiệu mạnh nhất Việt Nam. Trong bảng xếp hạng của Brand Finance, Điện máy Xanh cũng là thương hiệu mạnh thứ 4.
Xem thêm