Kết quả tìm kiếm cho: Tiền ảo Venezuela

Venezuela chuẩn bị phát hành tiền ảo riêng tên Petro!
Chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tìm đến tiền ảo trong cơn khủng hoảng toàn diện của nền kinh tế và các biện pháp cấm vận của Mỹ.
Xem thêm