Kết quả tìm kiếm cho: Tiền ảo Ấn Độ

Tiền ảo sẽ thay thế nguồn tiền đen trong ngành bất động sản Ấn Độ!
Một năm kể từ khi Ấn Độ thay tiền tệ khiến 86% tiền giấy lưu hành tại thời điểm đó trở thành giấy lộn, giờ đây thách thức mới đang chờ chính phủ Thủ tướng Narendra Modi trong nỗ lực làm sạch dòng tiền đen.
Xem thêm