Kết quả tìm kiếm cho: Kootoro

Xuất hiện cửa hàng không cần nhân viên bán hàng ở TP. HCM!
Sau khi mở cửa hàng tiện lợi tự động đầu tiên tại Việt Nam, Kootoro dường như đang có tham vọng chen chân vào lĩnh vực thanh toán điện tử bằng 'ví tiết kiệm' Toro.
Xem thêm