Kết quả tìm kiếm cho: Israel

Israel sẽ phát hành tiền kỹ thuật số trong vài năm tới!
Trái với Bitcoin, đồng tiền mã hóa được Israel dự kiến ban hành sẽ vẫn sở hữu các thuộc tính của tiền giấy. Nếu được thông qua, nó sẽ được phát hành vào năm 2019.
Xem thêm