Kết quả tìm kiếm cho: Charlie Lee

Cha đẻ Litecoin bán hết tiền ảo khi giá đã tăng 75 lần năm nay!
Charlie Lee - người tạo ra tiền ảo lớn thứ 5 thế giới - đã bán hết Litecoin khi giá tăng tới 75 lần năm nay. Mục đích của việc này là tránh “xung đột lợi ích”, khi anh bình luận trên mạng xã hội về tiền ảo, giá của nó không bị ảnh hưởng.
Xem thêm