Kết quả tìm kiếm cho: Belarus

Belarus chấp nhận bitcoin là đồng tiền hợp pháp, hợp pháp hóa ICO!
Không giống như những thị trường bitcoin lớn khác như Hàn Quốc, Chính phủ Belarus sẽ không đánh thuế khai thác, giao dịch tiền kỹ thuật số và bán những đồng tiền kỹ thuật số.
Xem thêm