Kết quả tìm kiếm cho: 50 triệu người facebook

Facebook lộ thông tin người dùng, biện pháp nào gia tăng bảo mật?!
Thông tin của hơn 50 triệu người dùng tại Mỹ bị tiết lộ, gióng lên hồi chuông cảnh giác trước việc các ứng dụng có thể khai thác thông tin cá nhân của người dùng như thế nào. Các thông tin này có thể bị lợi dụng cho các mục đích thương mại, quảng cáo, thậm chí là chính trị.
Xem thêm