Internet & Số hóa
654

Thống kê có hơn 94% tên miền tiếng Việt không có website

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) vừa công bố trong Báo cáo tài nguyên Internet năm 2017, tỉ lệ tên miền tiếng Việt có website hiện nay chỉ chiếm 2% và có hơn 94% tên miền tiếng Việt không có website.

Báo cáo tài nguyên Internet năm 2017 - ấn phẩm cung cấp bức tranh tổng thể về kết quả tăng trưởng, phát triển tài nguyên Internet của Việt Nam trong năm 2017. Theo Báo cáo này, cùng với việc thay đổi biểu phí tên miền tiếng Việt, năm 2017 mô hình quản lý tên miền tiếng Việt đã được điều chỉnh.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2017, tên miền tiếng Việt chính thức được thu phí sử dụng với lệ phí đăng ký là 0 đồng, phí duy trì được quy định ở mức tối thiểu (20.000 đồng/năm) nhằm đảm bảo bù đắp chi phí quản lý, không nhằm mục đích thương mại. Mức phí các dịch vụ giá trị gia tăng khác liên quan đến tên miền tiếng Việt sẽ do nhà đăng ký và khách hàng thoả thuận theo cơ chế thị trường cạnh tranh.

Cũng trong năm nay, VNNIC đã hoàn thiện và vận hành hệ thống tiếp nhận đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt áp dụng chuẩn giao thức EPP theo mô hình Cơ quan quản lý - Nhà đăng ký. Theo đó, thay vì đăng ký và duy trì trực tiếp với VNNIC như trước đây, chủ thể đăng ký tên miền tiếng Việt sẽ được đăng ký và duy trì tại hệ thống các Nhà đăng ký tương tự tên miền không dấu “.vn”.

Hiện tại, có 6 nhà đăng ký đã triển khai cung cấp dịch vụ tên miền tiếng Việt gồm: iNET, GMO-Z.com Runsystem, P.A Việt Nam, DOT VN, Nhân Hoà và ESC.

Đối với tình hình phát triển tên miền tiếng Việt, VNNIC cho biết, năm 2017 đã chứng kiến bước chuyển dịch lớn của tên miền tiếng Việt trong việc thay đổi biểu phí, áp dụng các chính sách, mô hình quản lý tương tự như mô hình của tên miền “.vn” không dấu. Bên cạnh đó, tên miền tiếng Việt cũng được cung cấp các giá trị gia tăng (dịch vụ khoá tên miền, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền không thông qua đấu giá, tiêu chuẩn an toàn mở rộng DNSSEC), nâng giá trị lên tương đương với tên miền không dấu “.vn”.

Tính đến cuối tháng 10/2017, số lượng đăng ký mới tên miền tiếng Việt đạt 6.770 tên miền, cho thấy việc đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt đã đi vào thực chất; đồng thời thể hiện được hiệu quả của thông tin thuần Việt trên môi trường Internet trong nước. Số lượng tên miền tiếng Việt đã đăng ký mà không đưa vào sử dụng trước đây đã dần được thanh lọc, đưa về trạng thái tự do để tránh lãng phí tài nguyên Internet quốc gia.

Tuy nhiên, cũng theo Báo cáo tài nguyên Internet năm nay, hiện tại, tỷ lệ tên miền tiếng Việt có website vẫn rất thấp, chỉ chiếm 1,89% tổng số tên miền tiếng Việt; 2,51% tên miền tiếng Việt đang xây dựng website; hơn 1% tên miền được chỉ sang các website đã có sẵn sử dụng tên miền không dấu; và có tới 94,59% tên miền tiếng Việt không có website.

Theo Chinhphu.vn